Diety, rehabilitacja – porady o zdrowiu

Fizjoterpia w rehabilitacji

Reklamy

Sprawność organizmu na odpowiednio wysokim poziomie jest bardzo ważna dla każdego z nas. Bez niej bardo utrudnione bądź też w wielu przypadkach nie możliwe jest wykonywanie pewnych czynności mających związek z życiem osobistym, społecznym i zawodowym. Na skutek wielu czynników takich jak choroby, starzenie się organizmu, nieszczęśliwe wypadki czy tez po prostu czynniki wrodzone sprawność organizmu może zostać zmniejszona. Aby przywrócić organizmowi jego dawną, lub możliwe najwyższą sprawność stosuje się techniki rehabilitacyjne.

Jedną najbardziej powszechnych nauk medycyny rehabilitacyjnej jest fizjoterapia. W rzeczywistości nie jest to pojedyncza technika lecz ich grupa charakteryzująca się wspólną podstawą. Wszystkie techniki wchodzące w skład szerszej dziedziny jaką jest fizjoterapia mają na celu wywołanie w organizmie reakcji na stosowany z zewnątrz bodziec. Metody leczenia fizjoterapeutycznego grupowane są pod względem stosowanych bodźców.

Najpopularniejszą techniką fizjoterapeutyczną są różnego rodzaju masaże lecznicze. Tutaj bodźcem jest oddziaływanie mechaniczne terapeuty przy jednoczesnej bierności ruchowej pacjenta. Czasami podczas masażu wykorzystywane są urządzenia wibracyjne i pneumatyczne. Przy użyciu masaży leczone są dolegliwości natury neurologicznej i ortopedycznej.

Innymi popularnymi zabiegami z dziedziny fizjoterapii są zabiegi hydroterapeutyczne. Jest to inaczej leczenie za pomocą wody. Nie polega ono jednak na jej spożywaniu lecz na jej działaniu zewnętrznym na organizm. Wykorzystuje się tutaj wpływ mechaniczny, chemiczny i termiczny wody na organizm. Stosuje się zwykłą niemineralną wodę pod różnym ciśnieniem i temperaturą. Pacjent poddawany jest kąpielom, okładom, płukaniom, polewaniom i masażom.

Zastosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych ma za zadanie wywołanie w odpowiedzi na nie reakcji biochemicznych, które przyśpieszą proces leczenia oraz odzyskiwania siły i sprawności przez organizm. Masaże i inne działania o charakterze mechanicznym wpływają na wzrost siły i sprawności mięśni, nerwów i stawów. Rehabilitacja tego typu wykorzystywana jest do przywracania sprawności narządów ruchu, układu nerwowego, układu pokarmowego, oddechowego i wielu innych. Są one stosowane w przypadku powrotu do zdrowia po ciężkich złamaniach kończyn lub chorobach, jako pomocy osobom niepełnosprawnym w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie lub też czysto profilaktycznie w przypadku osób zdrowych i sprawnych fizycznie.

Reklamy

Reklamy